تور اوکراین کیف

تور اوکراین کیف :6 شب + 7 روز

ایرلاین: UM ایر

تاریخ برگزاری: 7مهر ماه